OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ CZQHA

k otištěnému článku v časopise Horseman s názvem „Madalyn Ward – Chcete své koně zabít? Postavte jim balík sena do výběhu“

Před několika týdny redakce časopisu Horseman otiskla článek, který nese název „Madalyn Ward – Chcete své koně zabít? Postavte jim balík sena do výběhu“

Od té doby se na nás, coby zástupce chovatelské asociace CZQHA obrátily desítky chovatelů s tím, že jsou naprosto šokováni a rozhořčeni nad faktem, že je možné takovými amatérskými a nesmyslnými názory této redakce v dnešní době nabádat či ovlivňovat širokou veřejnost, kdy tyto praktiky hraničí s týráním zvířat a je nutné je s naší asistencí začít řešit na relevantních místech.

Pro ty, kdo článek nečetli, zde citujeme alespoň pár zásadních informací:

„Stojící koně u hromady či balíku sena jsou vizitkou chovatele. Buď je majitel opravdu líný, nebo již z dálky odkazuje na svou neodbornost, neznalost či neprofesionalitu. Pokud přijíždíte do prodejní stáje a chcete si koupit koně a tento obrázek spatříte na pastvinách, obraťte se a hodně rychle ujíždějte pryč. Vaše hříbě je pravděpodobně již postiženo špatným odchovem a čekají vás v budoucnu velké účty za veterináře. Myslete na to, že seno je balast, kterého nesmí být nikdy mnoho. Skutečný zdroj kvalitního krmení je buď v pastvě, nebo v kýblu. V seně ho nikdy nehledejte.“ (Časopis Horseman, číslo 22, zima 2016, str. 66)

V zimním období rozdělte množství sena na den (v našem případě pro výše zmíněnou kobylku cca 4kg) na dvě části. (Pokud to praxe dovolí, ještě lepší varianta jsou části tři). Tedy ráno 2kg, večer 2kg. K tomu samozřejmě ještě komplexní krmivo, minerální doplněk a k dispozici čistou bílou sůl. (Časopis Horseman, číslo 22, zima 2016, str. 66)

Nikde v celém článku se ovšem chovatel nedočte, co je myšleno komplexním krmivem atd. Podotýkáme, že zde doporučená denní dávka sena 4kg je nastavena pro koně o hmotnosti 400 kg.

Nebudeme zde jako asociace polemizovat o tom, kolik sena má ten či onen chovatel krmit. Zarážející je z pohledu chovatelů ale zejména to, že se v tomto článku veřejně nabádá k tomu, aby si lidé nekupovali koně z chovů, kde se krmí senem „ad libitum“ (volný přístup k senu). Toto je vůči všem těm zkušeným chovatelům, kteří po dlouhé roky takto při krmení postupují a prodávají zcela zdravé a mnohdy i ve sportu úspěšné koně doslova skandální přístup.

Dovolujeme si zde citovat zákon, který určuje způsob krmení býložravců chovatelům praktikujícím „Ekologické zemědělství“:
„Ustájení a volné výběhy musí zvířatům poskytnout volný přístup ke krmivu a vodě.“

Volný přístup ke krmivu! Ekologičtí chovatelé tedy dle nabádání inkriminovaného článku nemají šanci prodávat zdravá zvířata a potenciální kupci by se jim měli obloukem vyhýbat? Je toto snad záměr redakce?

Byli jsme informováni, že několik chovatelů koní již v tuto chvíli zvažuje podání žaloby na redakci časopisu Horseman, protože způsob prezentace takto zásadních informací této redakce může mít velice neblahé dopady na chov koní, pokud si takový článek v dobré víře přečte důvěřivý člověk, který s chovem teprve začíná a nemá ještě dostatek zkušeností na vlastní zdravý úsudek.

Podnikli jsme průzkum pomocí Google, abychom zjistili, kde se MVDr. Madalyn Ward vyjadřuje na téma krmení senem. Problém totiž je, že redakce časopisu Horseman otiskla tento článek pod jménem této paní doktorky, ale nikde se nenachází odkaz na původní znění článku, případně jejího výzkumu. My jsme našli jeden jediný článek, kde se zmiňuje návod na krmení senem, pod kterým je tato uznávaná paní doktorka podepsaná a ten se názorově poněkud liší od informací článku z časopisu Horseman.

Doporučujeme tedy všem, aby si tento článek přečetli, můžete ho stáhnout ZDE (http://holistichorse.com/health-care/natural-horse-health-in-winter/) a jeho překlad naleznete v příloze tohoto vyjádření.

Bohužel z legislativního důvodu nemůžeme zde na stránkách veřejně vyvěsit kopii již tolik diskutovaného článku z časopisu Horseman.
Pokud bude mít kdokoli zájem si jej přečíst, můžeme Vám na písemný dotaz tento článek zaslat v soukromé zprávě.

Závěrem tedy sdělujeme, že se asociace CZQHA po konzultaci s mnoha relevantními odborníky naprosto distancuje od tohoto článku, nesouhlasí s jeho obsahem a pokládá jej za mylný a nevhodný jakékoli veřejné prezentace.

Téměř se nabízí použít upravené citace původní věty výše: …Někdo v redakci je opravdu líný získat kvalitní a věrohodné informace, protože již z prvních slov v nadpise odkazuje na svou neodbornost, neznalost či neprofesionalitu.

CZQHA proto apeluje na všechny své členy a chovatele, řiďte se, prosím, zdravým rozumem a zvažte, z jakých zdrojů budete čerpat informace tak zásadního charakteru jako je krmení a ošetřování vašich koní.

My sami pokládáme, po této zkušenosti, redakci časopisu Horseman za nevěrohodnou a uvítali bychom, kdyby se nadále této tématice ve svých příspěvcích přestala věnovat.

Pokud budete mít jakékoli otázky či dotazy týkající se problematiky krmení a výživy koní, určitě se na nás neváhejte kdykoli obrátit, rádi Vás odkážeme na věrohodné a profesionální odborníky.

 

Foto převzato z časopisu HorsemanFoto převzato z časopisu Horseman

Přílohy

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení