O asociaci

Czech Quarter Horse Association (CZQHA) byla založena v roce 2000 jako chovatelská organizace pro podporu plemene koní Quarter Horse v ČR a o rok později byla uznána jako oficiální mezinárodní pobočka American Quarter Horse Association (AQHA) v USA. Dodnes patří CZQHA mezi nejdynamičtěji vyvíjející se mezinárodní afiliace mateřské AQHA.

Založení CZQHA bylo v ČR vzhledem k vysoce rostoucímu zájmu a popularity koní plemene Quarter Horse nezbytným krokem proto, aby mohla jako oficiální mezinárodní pobočka AQHA naplno podporovat chov těchto koní, poskytovat chovatelům a členům kvalitní programy, propagovat plemeno u odborné i laické veřejnosti a klást důraz na práci s mládeží.

Počet koní tohoto plemene se v České republice každoročně navyšuje. V roce 2002 bylo evidováno okolo 300 kusů "Quarterů", v roce 2010 to bylo 1182, v roce 2014 pak 1914 kusů a o rok později v roce 2015 počet opět narostl a překlenul hranici 2000 evidovaných koní plemene Quarter Horse! Ke konci roku 2020 činil aktuální stav populace AQH 2716 kusů, na začátku roku 2022 pak 2837 kusů a o rok později v roce 2023 pokořil číslovku 3000. Roční přírůstek v ČR přesahuje i přírůstky v takových zemích jako Austrálie, Nový Zéland, Argentina, Švýcarsko, Nizozemí aj. Díky dlouhodobé podpoře a pravidelným programům patří populace plemene Quarter Horse mezi nejrozvinutější ve všech zemích bývalého sovětského bloku.

Stejně tak se navyšuje i členská základna, která v roce 2002 registrovala 120 členů, přičemž v roce 2016 jsme evidovali 551 členů a dnes má základna více než 600 členů.

Během své existence se CZQHA snaží vyjít vstříc svým členům organizováním různých akcí. Od roku 2002 se pravidelně 1-2x do roka koná AQHA show, přičemž vždy alespoň na jedné z nich působí rozhodčí z USA. V posledních letech se podařilo na podzimní show, která nese název Bohemian Rhapsody Quarter Show propojit několik asociací, takže se tyto závody stávají stále více atraktivními. To přináší i nárůst soutěžících, takže do budoucna CZQHA bude apelovat na dvoubodovou show, aby se umožnilo závodníkům získat co nejvíce cenných AQHA bodů pro jejich čtyřnohé svěřence.

Nesmíme opomenout ani každoroční organizování AQHA kurzů pod vedením uznávaných trenérů z USA.

Cílem CZQHA je spokojený a informovaný chovatel, majitel či fanoušek tohoto skvělého plemene koní!

CZQHACZQHA

 

AQHA - American Quarter Horse Association

Myšlenka vytvoření plemenné knihy pro toto plemeno se datuje k 14. březnu 1940, kdy se na dnes již legendárním dobytkářském trhu ve Forth Worth, Texas, USA, sešli vlivní statkáři, aby vytvořili organizaci zastřešující chov těchto koní. Samotná plemenná kniha sice vznikla až o několik let později, ale samotní zakladatelé si tehdy neuvědomili, že právě založili organizaci, která se stane největší plemennou knihou na světě.

Organizace vedoucí plemennou knihu se nyní jmenuje American Quarter Horse Association (AQHA) a sídlí v Amarillo, Texas, USA. Od svého založení zaregistrovala již přes 5 milionů koní tohoto plemene a sdružuje statisíce členů po celém světě. Ve svém sídle má stovky zaměstnanců, registrace koní probíhají elektronicky a na základě ověření přes DNA testy. Po celém světě má AQHA přes 25 mezinárodních poboček.

AQHA není jen chovatelská organizace, je to zejména organizace podporující aktivity a programy spojené s plemenem Quarter Horse. Každý rok sama pořádá nebo podporuje po celém světě tisíce závodů a show, čímž nabízí svým členům široký výběr programů pro podporu chovu.

POSLÁNÍ AQHA:
"Rozšiřovat celosvětově povědomí o plemeni American Quarter Horse a zároveň dodržovat pravidla a pomáhat zdokonalovat postupy oficiálních mezinárodních poboček AQHA"

 

MISSION STATEMENT AQHA:
"To expand awareness of American Quarter Horses worldwide and to comply with and develop rules and procedures to assist the International Affiliates of AQHA in this endeavor."

International Affiliate’s general purpose shall be:

(i) the promotion and welfare of the American Quarter Horse

(ii) to provide beneficial services for its members which enhance and encourage American Quarter Horse ownership and participation with AQHA and International Affiliate

(iii) to generate growth of AQHA and International Affiliate membership via the marketing, promotion, advertising and publicity of the American Quarter Horse

(iv) to educate horse owners and the public regarding the benefits of registering eligible quarter horses with AQHA

(v) to address the concerns of American Quarter Horse owners in International Affiliate’s country and communicate such concerns to AQHA and, if applicable and appropriate, the country government

(vi) promote, both internationally and within International Affiliate’s country, country-bred and/or country-owned American Quarter Horses.

AQHAAQHA

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení