Transfery koní

Jak na to?

Transfer na nového majitele

Vzhledem k tomu, že se plemenná kniha QH vede pouze v USA, je nutné při nabytí koně tohoto plemene vše vyřizovat tamtéž. Nicméně systém je poměrně jednoduchý.

Každého koně, který je registrovaný v AQHA USA provází Certificate Of Registration, což je kompletní rodokmen spolu s informacemi o změnách majitelů. Je to JEDINÝ platný nabývací dokument. Průkaz koně vydaný v ČR nebo jiných zemích EU není pro AQHA směrodatný.

Pouze ten, kdo je uveden jako majitel koně v americkém certifikátu, je oprávněn v očích AQHA s koněm nakládat, to znamená na něm např. závodit, registrovat po něm hříbata, podepsat převod na jiného majitele atd.

Tento Certificate of Registration MUSÍ být při koupi koně doprovázen formulářem Transfer Report, který je ke stažení níže. Tento Transfer Report MUSÍ být podepsán bývalým majitelem kupovaného koně (tím, kdo je zapsán v americkém certifikátu). Bez jeho podpisu NELZE v USA změnit majitele.

ORIGINÁLY Certificate of Registration spolu s Transfer Report odesílejte do AQHA v USA poštou doporučeně!

Duplikát rodokmenu

Může se stát, že Vám bývalý majitel koně rodokmen nevydá s tím, že ho ztratil. Níže naleznete formulář Žádost o duplikát, který Vám v tomto případě MUSÍ podepsat býv. majitel spolu s transferem. Na základě tohoto formuláře vystaví AQHA nový certifikát. Pozor, žádost o duplikát vždy podepisuje ten, kdo je aktuálně v AQHA veden jako majitel. Proto i když ztratíte Certifikát a budete majitelem koně, avšak v USA ho na sebe nemáte převedeného, musí o duplikát žádat jeho bývalý majitel!

Přílohy

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení