Zařazení hřebce do plemenitby

Každý hřebec, který připustí byť i jedinou klisnu musí být zařazen do plemenitby jak v AQHA USA, tak v ÚEK v ČR.

Níže přinášíme několik užitečných tipů, jak na to.

Nejprve pár obecných informací.
V minulých letech musel hřebec před zařazením do Ústředního registru plemeníků v ČR (ÚRP) absolvovat jakýsi svod. Na základě tohoto "svodu" získal Souhlas se zařazením do ÚRP od CZQHA.
Povinnost svodu se nám podařilo k 1.6.2016 zrušit. Vzhledem k tomu, že se plemenná kniha QH vede pouze v AQHA v USA, zůstává povinnost předložení Souhlasu se zařazením hřebce do plemenitby, vydaným CZQHA. Tímto plně respektujeme legislativní požadavky, které stanovuje Ústřední evidence koní. Interpretace těchto zákonů může být různá, ať tak či tak, nemůžeme s tím nic jiného dělat, nežli tyto zákony dodržovat.

K vydání Souhlasu se zařazením hřebce do ÚRP je nyní po vzoru mateřské asociace AQHA v USA požadován výsledek 5pannel testu vystavený v AQHA a laboratorní číslo hřebce, přidělené v ČMSCH na základě stanovení DNA. Majitel hřebce musí taktéž doložit, že kromě 5panelu má jeho hřebec stanovené DNA taktéž u AQHA v USA.

Od začátku roku 2019 AQHA NEVYDÁVÁ tzv. DNA marker, na jehož základě bylo zvykem přidělovat laboratorní číslo v ČR. Bohužel je toto spojeno s vícenáklady pro majitele hřebců, kteří musí zažádat o stanovení DNA typu hřebce také v ČR v laboratoři imunogenetiky (žádanku naleznete níže v přílohách tohoto článku). Teprve na základě stanovení DNA typu bude vystaveno potřebné laboratorní číslo hřebce.

Souhlas se zařazením hřebce do ústředního registru plemeníků bude vydáván aktivním členům CZQHA za poplatek 1000,- Kč.
Majitel takového hřebce, který nemá DNA a 5pannel test nemůže obdržet souhlas k zařazení hřebce do ÚRP.

ZAŘAZENÍ HŘEBCE DO PLEMENITBY V AQHA USA

 1. DNA a 5ti panel - bez těchto dvou genetických vyšetření nelze hřebce prezentovat jako oprávněného k plemenitbě. AQHA v USA nepovolí registraci hříbat po ŽÁDNÉM hřebci, který tato vyšetření nemá ve složce. Pozor, AQHA neuznává žádná jiná vyšetření, nežli z laboratoře v Davisu v USA. Jak na to?
  • Žádost o DNA - níže naleznete formulář pro zažádání o DNA a 5ti panel. Tuto řádně vyplněnou žádanku včetně platné kreditní karty odesílá majitel hřebce do AQHA v USA.
  • DNA kit - na základě žádosti obdržíte emailem tzv. DNA kit, který si vytisknete a přilepíte na něj vytržený pramínek hřívy testovaného zvířete. Následně toto odešlete přímo do laboratoře v Davis v Californii.
 2. Stallion Breeding Report (SBR) - níže naleznete formulář, který musí na konci každé připouštěcí sezóny majitel hřebce vyplnit a zaslat do AQHA v USA. Na SBR se uvádí každá klisna toho roku hřebcem připuštěná. SBR nevyplňuji, pokud hřebec nepřipouštěl.
 3. Registartion Application - na základě odeslání SBR obdrží majitel hřebce předtištěné Registration Application, které podepíše a zašle majiteli klisny. Reg. appl. slouží k registraci hříběte. Pokud tento tiskopis neobdržíte, můžete si ho jednoduše stáhnout níže, vytisknout a podepsat u bodu č. 7 coby majitel hřebce v době připuštění. Majitel hříběte si pak vyplní zbytek.

ZAŘAZENÍ HŘEBCE DO ÚTŘEDNÍHO REGISTRU PLEMENÍKŮ (ÚRP) V ČR

 1. Genetický typ koně - Od roku 2020 AQHA neposkytuje majitlům koní (tedy ani hřebců) tzv. DNA marker, který je nezbytný v ČR pro zařazení hřebce do ÚRP. Chcete-li vašeho hřebce zařadit do plemenitby v ČR, musíte mu nechat stanovit DNA typ v laboratoři imunogenetiky v České republice (žádanka níže ke stažení). Na základě vyšetření DNA v ČR bude hřebci přiděleno potřebné laboratorní číslo, jenž bude přílohou žádosti o zařazení hřebce do ÚRP.
 2. Souhlas se zařazením hřebce do ÚRP - vydává CZQHA viz. výše.
 3. Žádost o zařazení hřebce do ÚRP - níže naleznete formulář, který řádně vyplněný spolu s kopií rodokmenu, lab. číslem a souhlasem odešlete do ÚEK ve Slatiňanech.
 4. Připouštěcí rejstřík - na základě výše uvedeného obdrží majitel hřebce připouštěcí rejstřík, který na konci každé připouštěcí sezóny vyplňuje a zasílá zpět do ÚEK.

Přílohy

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení