Zařazení hřebce do plemenitby

Každý hřebec, který připustí byť i jedinou klisnu musí být zařazen do plemenitby jak v AQHA USA, tak v ÚEK v ČR.

Níže přinášíme několik užitečných tipů, jak na to.

Nejprve pár obecných informací.
V minulých letech musel hřebec před zařazením do Ústředního registru plemeníků v ČR (ÚRP) absolvovat jakýsi svod. Na základě tohoto "svodu" získal Souhlas se zařazením do ÚRP od CZQHA.
Povinnost svodu se nám podařilo k 1.6.2016 zrušit. Vzhledem k tomu, že se plemenná kniha QH vede pouze v AQHA v USA, zůstává povinnost předložení Souhlasu se zařazením hřebce do plemenitby, vydaným CZQHA. Tímto plně respektujeme legislativní požadavky, které stanovuje Ústřední evidence koní. Interpretace těchto zákonů může být různá, ať tak či tak, nemůžeme s tím nic jiného dělat, nežli tyto zákony dodržovat.

K vydání Souhlasu se zařazením hřebce do ÚRP je nyní po vzoru mateřské asociace AQHA v USA požadován pouze DNA marker hřebce, vystavený v AQHA a výsledek 5pannel testu taktéž vystavený v AQHA.
Souhlas se zařazením hřebce do ústředního registru plemeníků bude vydáván aktivním členům CZQHA za poplatek 1000,- Kč.
Majitel takového hřebce, který nemá DNA a 5pannel test nemůže obdržet souhlas k zařazení hřebce do ÚRP.

ZAŘAZENÍ HŘEBCE DO PLEMENITBY V AQHA USA

 1. DNA a 5ti panel - bez těchto dvou genetických vyšetření nelze hřebce prezentovat jako oprávněného k plemenitbě. AQHA v USA nepovolí registraci hříbat po žádném hřebci, který tato vyšetření nemá ve složce. Pozor, AQHA neuznává žádná jiná vyšetření, nežli z laboratoře v Davisu v USA. Jak na to?
  • Žádost o DNA - níže naleznete formulář pro zažádání o DNA a 5ti panel. Tuto řádně vyplněnou žádanku včetně platné kreditní karty odesílá majitel hřebce do AQHA v USA.
  • DNA kit - na základě žádosti obdržíte tzv. DNA kit, což je obálka obsahující dvě složky. Jednak samotný kit, do kterého se vkládá hříva a odesílá se přímo do laboratoře v Davis v Californii. A dále jakýsi korespondenční lístek, který musí majitel koně vyplnit, podepsat a zaslat do AQHA.
 2. Stallion Breeding Report (SBR) - níže naleznete formulář, který musí na konci každé připouštěcí sezóny majitel hřebce vyplnit a zaslat do AQHA v USA. Na SBR se uvádí každá klisna toho roku hřebcem připuštěná. SBR nevyplňuji, pokud hřebec nepřipouštěl.
 3. Registartion Application - na základě odeslání SBR obdrží majitel hřebce předtištěné Registration Application, které podepíše a zašle majiteli klisny. Reg. appl. slouží k registraci hříběte.

ZAŘAZENÍ HŘEBCE DO ÚTŘEDNÍHO REGISTRU PLEMENÍKŮ (ÚRP) V ČR

 1. Genetický tip koně - na základě vyšetření DNA je potřeba v AQHA zažádat o tzv. DNA Marker. Tento pak zaslat na ČMSCH a požádat o přidělení laboratorního čísla pro hřebce.
 2. Souhlas se zařazením hřebce do ÚRP - vydává CZQHA aktivním členům za poplatek 1000,- Kč na základě předložení DNA markeru a výsledku 5ti pannelu.
 3. Žádost o zařazení hřebce do ÚRP - níže naleznete formulář, který řádně vyplněný spolu s kopií rodokmenu, lab. číslem a souhlasem odešlete do ÚEK ve Slatiňaneh.
 4. Připouštěcí rejstřík - na základě výše uvedeného obdrží majitel hřebce připouštěcí rejstřík, který na konci každé připouštěcí sezóny vyplňuje a zasílá zpět do ÚEK.

Přílohy