Zápisy ze schůzí prezídia a VH

Níže naleznete ke stažení všechny zápisy z jednání prezídia CZQHA od 31.3.2016. Zápisy staršího data jsou k nahlédnutí v papírové formě u prezidentky asociace.

Bohužel v roce 2020 se následkem koronavirové pandemie nemohla uskutečnit řádná Valná hromada. Nekonaly se ani oficiální schůze prezídia, členové spolu vše řešili pouze online formou. Nezbývá, než doufat, že rok 2021 bude lepší.

 

Přílohy