Zápisy ze schůzí prezídia a VH

Níže naleznete ke stažení všechny zápisy z jednání prezídia CZQHA od 31.3.2016.

 

Přílohy