UKONČENÍ SPOLUPRÁCE MEZI AQHA & DQHA

15. února oznámila AQHA ukončení svého vztahu a následné neobnovení partnerské dohody s Deutsche Quarter Horse Association (DQHA), která sloužila jako oficiální afilace AQHA v Německu.

Mezinárodní pobočky AQHA jsou povinny podepsat a dodržovat dohodu o spolupráci s AQHA. V rámci této dohody musí mezinárodní afilace přijmout a dodržovat prohlášení AQHA o poslání a politice, která zahrnují zejména zachování integrity plemene.

Jako plemenná kniha pro koně American Quarter Horse, AQHA úspěšně po desetiletí chránila údaje související s registrací, vlastnictvím a záznamy o členství milionů amerických koní QH a stovky tisíc členů AQHA. Odpovědnost za ochranu údajů, které jsou součástí záznamů AQHA, se stala ještě důležitější díky obecnému nařízení o ochraně údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost v posledních letech.

V roce 2019 se společnost DQHA zapojila do neautorizovaného shromažďování genetických údajů z AQHA pro téměř 600 registrovaných koní. Jako partner v dobré víře nabídla AQHA společnosti DQHA příležitost uzavřít retroaktivní dohodu o sdílení dat, která by souhlasila s konkrétním použitím a ochranou těchto údajů AQHA a umožnila DQHA napravit porušení svých smluvních závazků vůči AQHA. Smlouva o sdílení dat specifikuje oprávnění použití údajů přidruženým subjektem také s ohledem na zákony v konkrétní zemi. Cílem AQHA bylo nabídnout afilaci DQHA příležitost uzavřít retroaktivní dohodu o sdílení dat a tím tato data chránit a následně udržet mnohaletý vztah s DQHA v souladu se závazky vůči AQHA.

Přestože AQHA několikrát prodloužila lhůtu pro podepsání dohody o sdílení dat a DQHA podepsala 31. ledna tohoto roku prohlášení o záměru, které obsahovalo závazek podepsat dohodu o sdílení dat do 14. února, společnost DQHA nakonec odmítla dohodu o sdílení podepsat! Společnost DQHA se tedy nezavázala k odpovídajícímu použití a ochraně údajů, nadále porušuje své povinnosti jako přidružená společnost AQHA a již není uznávána jako schválená přidružená společnost AQHA. Bez dohody o spolupráci nebude mít společnost DQHA nárok na výhody poskytované afilacím AQHA, mezi něž patří schválení událostí pod hlavičkou AQHA, používání log a značek AQHA a jakékoli podpůrné financování poskytované afilacím AQHA.

"Jsme smutní a zklamáni, že členové správní rady DQHA rozhodli, že si nepřejí pokračovat ve vztahu DQHA s AQHA," řekl Craig Huffhines, výkonný viceprezident AQHA. „Nevěříme, že by to bylo v souladu s přáním většiny členů AQHA v Německu, kteří spolupracují s DQHA. AQHA je i nadále plně odhodlána plnit své poslání zaznamenávat a uchovávat rodokmeny koní American Quarter Horse, jakož i patřičně podporovat své afilace v EU a členy, majitele a chovatele AQHA v Evropě a na celém světě. AQHA se bude zabývat všemi možnostmi, jak získat a chránit údaje týkající se členů AQHA a koní QH, které získala nezákonně DQHA, a bude aktivně hledat nové příležitosti na podporu členů v Německu, včetně možnosti vzniku nové afilace nebo narovnání vztahů s DQHA, pokud by tamní představenstvo změnilo názor vlivem svých členů.“

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení