SOUHRN UPLYNULÉHO ROKU 2018

Pf 2019

Šestého prosince 2018 se konala v Krušovicích tradiční Valná hromada. K jednání se na VH dostavilo 13 právoplatných členů CZQHA, z čehož jeden člen byl zastoupen na základě řádně udělené plné moci. Jsme potěšeni, že se účast na VH od loňského roku opět alespoň trošku navýšila :-)

Formou shrnutí představila Lucie Ledecká zprávu o hospodaření asociace. Lucie Ledecká dále vysvětlila, jakým způsobem nově funguje přidělování dotací mateřskou AQHA. Dotace nyní podléhají mnohem větší kontrole stran AQHA nežli v minulých letech. AQHA vyžaduje striktně přesnou finanční rozvahu před čerpáním dotace a následně po každé akci požaduje přesné vyúčtování. Pouze pak je možné dotaci dceřiné asociaci přiřadit. Nově AQHA zkoumá a vyřazuje nerelevantní výdaje, čímž nutí dceřiné asociace k samostatným výdělečným aktivitám.

Lucie Ledecká dále zmínila nejdůležitější akce z roku 2018:

 • AQHA Convention
  Podrobný výstup z konference je k nalezení zde na webových stránkácha fb.
 • QSP Funding
  Na únorovém summitu se Lucie Ledecká dozvěděla o možnosti dotace chovatelům, kterou zajišťuje americká vláda, konkrétně ministerstvo zemědělství společně s AQHA. Jedná se o možnost připouštění hřebci QH z majetku ranče 6666. Díky iniciativě Lucie Ledecké a následným jednáním AQHA s CZQHA jsme tuto dotaci dostali přidělenou. Celková výše dotace je $68.700, což je v přepočtu cca 1.500.000,- Kč. Taková dotace ještě nebyla do Evropy nikdy udělena a je to tedy výjimečná příležitost. Celá dotace musí být investována do připouštění klisen v ČR. V současnosti řeší Martina Malinová detaily ohledně kritérií pro výběr klisen, způsob dopravy spermatu, clo a další náležitosti spojené s touto akcí. Martina Malinová informovala přítomné o tom, že snad do konce prosince tohoto roku by měla mít veškeré podklady připravené. Vše záleží na jednáních americké AQHA s rančem 6666. Jakmile budou zodpovězeny všechny otázky, bude CZQHA informovat své členy o této dotaci prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek.
 • Schůze FEQHA
  Podrobný výstup z FEQHA schůze je k nalezení zde na webových stránkácha fb.
 • Kurz s americkým trenérem Bradem Jewettem
  Lucie Ledecká shrnula letošní kurz s americkým trenérem Bradem Jewettem, který byl nad očekávání úspěšný a plně zaplněný. Bylo to zejména proto, že CZQHA dotovala tento kurz ze 100%. Účastníci si hradili pouze ubytování a ustájení svých koní. Vzhledem k tomu, že AQHA mění koncept dotací, došlo k nedorozumění v plánovaném financování a CZQHA musela uhradit podstatnou část ze svých vlastních zdrojů. Celkové náklady na Brada Jewetta byly $6000, ale AQHA přispěla „pouze“ $2500. Jedná se tedy o výrazný zásah do plánovaného rozpočtu. Po krátké diskuzi se přítomní shodli, že do budoucna nelze podobné akce dělat pro účastníky zdarma, ale je nutné k nim přistupovat alespoň z části ekonomicky.
 • Zrušená AQHA Bohemian Rhapsody Show
  Martina Malinová informovala zúčastněné o důvodech zrušení zářijové Bohemian Rhapsody Quarter Show. Z důvodu Hříběcí nákazy, která proběhla Českou republikou v letošním roce, panovaly důvodné obavy o zdraví koní. Mimo jiné již na začátku léta avizovali stálí jezdci BRQS, že z důvodu nákazy na show startovat neplánují. Show byla z těchto důvodů zrušena.

Lucie Ledecká následně představila plán akcí na rok 2019:

 • Bohemian Stallion Promotion
  Martina Malinová informovala přítomné o plánované přehlídce hřebců amerických plemen s názvem Bohemian Stallion Promotion (obdobná přehlídka již proběhla velmi úspěšně na jaře 2018). Hlavním organizátorem bude opět Silverstone Ranch a CZQHA se bude na akci finančně podílet.
 • Vzdělávací akce = kurz s americkými veterinárními lékaři - v řešení s AQHA
 • Podpora akcí spojených s koňmi plemene AQHA
 • QSP Funding
 • European Education Summit
 • AQHA Show Bohemian Rhapsody

Podrobný zápis z VH si můžete stáhnout zde

 

Chtěli bychom poděkovat všem aktivním členům za podporu v uplynulém roce a všem členům CZQHA tímto přejeme poklidné vánoční svátky a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí i sportovních a chovatelských úspěchů!

 

Pf 2019Pf 2019

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení