SHRNUTÍ INFORMACÍ Z LEDNOVÉ VALNÉ HROMADY

18. ledna 2024 proběhla řádná Valná hromada CZQHA.

Valná hromada (dále jen VH) se letos opět konala na východním okraji Prahy, v restauraci U Císaře v Mirošovicích. Je to jakýsi pomyslný střed, kam to mají všichni relativně stejně daleko na dojezd.

V den konání VH se bohužel dramaticky zhoršilo počasí, kdy ledovka způsobila kalamitu na všech dálnicích republiky. Od brzkého odpoledne se nám tak začaly snášet omluvenky a nakonec jsme se sešli v počtu pouhých 9 členů. Přesto byla VH usnášeníschopná a vše proběhlo podle programu.

Celý zápis z VH si můžete přečíst ZDE

Nejdůležitější informací z VH je asi to, že Lucie Ledecká odstoupila z prezídia a novou členkou byla do prezídia zvolena Jitka Kynclová. Rádi bychom tímto poděkovali Lucii za její dosavadní činnost a Jitce gratulujeme ke zvolení!

Na VH bylo dále odsouhlaseno, že letos bude zajištěna osobní účast na AQHA Convention, a sice Jitkou Kynclovou.

Byla přednesena zpráva o hospodaření asociace. Na účtu CZQHA byla k 31. 12. 2022 částka 196.568,66,- Kč, k 31. 12. 2023 pak částka 269.189,51,- Kč. Asociace tedy hospodařila v roce 2023 s kladnou bilancí. Příjmy CZQHA jsou tvořeny každoroční finanční podporou ze strany mateřské AQHA, která v roce 2023 činila $7,200, a dále pak členskými poplatky a poplatky za uchovňování plemenných hřebců. CZQHA také přivítala do svých řad v roce 2023 celkem 33 zbrusu nových členů.

Vaše CZQHA

 

VHVH

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení