SEMINÁŘ S VETERINÁRNÍ LÉKAŘKOU Z USA

Shrnutí úžasného veterinárního semináře s MVDr. Watts z USA.

V termínu 14. a 15.6.2019 se konal seminář s veterinární lékařkou a profesorkou z Texas A&M University na téma NEJČASTĚJŠÍ PORUCHY POHYBOVÉHO APARÁTU KONÍ QUARTER HORSE (genetická poškození, následky sportovní zátěže apod.).

Přednášející Dr. vet. med. Ashlee Watts, Ph.D., DACVS byla vybrána a doporučena americkou asociací AQHA jako nejvhodnější kandidát na tento seminář. Dr. Watts působí v současné době na A&M Texas University (Univerzita Veterinárního Lékařství), svou DVM dokončila na Colorado State University a doktorát obhájila na Cornell University. Její vědecké zájmy zahrnují ortopedii koní, řešení problémů a poškození chrupavky a šlachy, biologii kmenových buněk, terapii kmenovými buňkami, genovou terapii, prevenci osteoartrózy a regenerativní medicínu.

V pátek 14.6. se přednáškový sál otevřel pouze veterinárním lékařům a paní doktorka v pěti blocích zmínila témata poškození kloubů na končetinách, obšírněji informovala o cystách v kloubech a pokrocích v jejich léčení, dalším tématem byla křivonohost u hříbat, její diagnostika a možná řešení a na závěr informovala přítomné veterináře o nejnovějších pokrocích v terapii kmenovými buňkami.

Dle slov přítomných veterinářů má paní doktorka vědomosti a zásoby zajímavých informací rozhodně na vícedenní kliniku. Tak kdo ví, možná si ji Hipiatrická společnost pozve někdy v budoucnu na svůj vlastní seminář.

V sobotu 15.6. pak seminář pokračoval pro odbornou i laickou veřejnost, tedy majitele, chovatele či ošetřovatele koní, studenty ČZU atd.

Témata byla nastavena vícenéně stejně jako pro veterinární lékaře, jen se paní doktorka snažila vysvětlovat věci více srozumitelně :-) Nakonec se skupina odebrala na Ranč U Soudného Potoka, kde se na hříbátkách i dospělých koních demonstrovalo všechno možné i nemožné :-)

Chtěli bychom tímto poděkovat Olině Beránkové a Jiřímu Steinbachovi za to, že nám otevřeli brány svého ranče. Bylo to pro všechny zúčastněné velmi příjemné odpoledne!

Velký dík patří také paní tlumočnici ze společnosti Vetart, s.r.o., která simultánně překládala a všichni zúčastnění si tak pohodlně ze sluchátka mohli vychutnat příliv informací od paní doktorky.

Je škoda, že o takovýto seminář byl opravdu malý zájem stran majitelů a chovatelů amerických plemen koní. Takováto příležitost se bohužel hned tak opakovat nebude.

Všem těm, kdo se zúčastnili a podpořili tuto akci velice děkujeme!

Pozvánka na seminář s MVDr. Ashlee WattsPozvánka na seminář s MVDr. Ashlee Watts

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení