SCHŮZE FEQHA 2018

V neděli 12.8.2018 se v německém Kreuthu u příležitosti mistrovství Evropy QH konala opět schůze Federace evropských QH asociací, jejímž jsme členem.

CZQHA v letošním roce zastupovaly Lucie Ledecká a Martina Malinová.

Schůzi zahájil prezident FEQHA Dr. Andrew Csaba Dren.

Již tradičně nebyla předložena finanční zpráva za rok 2017, neboť k tomu je nutná účast všech subjektů. Bohužel stejně jako v letech minulých se nedostavila zástupkyně Slovenska paní Eva Pačesová a taktéž zástupce Rakouska pan Saadi...

Plynule se tedy v programu schůze přešlo k poznámkám k plánované změně stanov. Přítomní se usnesli na tom, že FEQHA se povinně bude scházet 2x ročně s tím, že termín Valné Hromady se posune z I. do III. kvartálu každého roku.

Velmi nepříjemné bylo zjištění, že dosud FEQHA nemá žádné informace k plánovanému evropskému Youth a Amateur Cupu, který by se měl konat příští rok v Holandsku. Rozpoutala se sice vášnivá diskuze, ovšem bez většího úspěchu...

Stejně tak nepříjemná byla souhrnná zpráva o v těch dnech probíhajícím šampionátu AQHA tamtéž. Paní Michaela Kayser, která je letitou manažerkou šampionátu nepřesvědčila přítomné o kvalitách show a na popud přítomné reprezentantky AQHA Anny Morrison byla ustavena nová pracovní skupina na podporu nadcházejícího jubilejního 30. ročníku. Tato skupina by měla celkově zlepšit pojetí budoucích šampionátů!

Stejně jako v loňském roce byla na schůzi přítomná výše zmíněná Dr. Anna Morrison, která sdělila přítomným několik pozitivních informací týkajících se nadcházejících změn v AQHA.

1) Členské karty by měly nově být ke stažení ve formátu PDF v klientském online systému AQHA.

2) DNA kity by se měly nově dát stáhnout taktéž ve formátu PDF v klientském online systému AQHA.

3) Většina korespondence by měla již chodit mailem, proto je důležité své emailové adresy u AQHA aktualizovat!

4) Veškerá korespondence bude navíc k nahlédnutí v klientském online systému AQHA.

5) Je v procesu licentování evropských labratoří k provádění DNA testů pro AQHA.

6) Bude spuštěn nový telefonický systém, kdy vám AQHA zavolá zpět.

7) AQHA se snaží vymyslet způsob, jak mít pro každou zemi zástupce, hovořícího jazykem té které země.

O průběhu uvedených plánů vás budeme samozřejmě neprodleně informovat!

Na závěr schůze byla schválena žádost irské QHA o vstup do FEQHA.

 

FEQHA schůze 2018FEQHA schůze 2018

 

FEQHA schůze 2018FEQHA schůze 2018

 

FEQHA schůze 2018FEQHA schůze 2018

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení