PŘIPOUŠTĚNÍ HŘEBCI Z RANČE 6666

Jedinečná příležitost pro české chovatele QH je tady!

Po několika měsících příprav jsme se konečně dočkali...

Ve spolupráci s AQHA, rančem 6666 a americkým ministerstvem zemědělství vám přinášíme jedinečnou možnost připouštění spermatem hřebců z USA a to ZCELA ZDARMA!

Díky aktivitě CZQHA v čele s prezidentkou Licií Ledeckou jsme v dubnu loňského roku zahájili jednání s AQHA o možnosti získání tzv. QSP Funding. Po osobním setkání se zástupkyní AQHA paní Sierrou Kane, které jsme v Praze prezentovali úroveň chovu v Čechách, se rozběhla jednání s americkou stranou o možnostech získání tohoto vládního grantu v hodnotě 68,700 amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba jeden a půl milionu korun!

Žádná jiná evropská afilace AQHA ještě nikdy v historii dotaci takového formátu a v takové výši nedostala!

Poděkování patří nejen Lucii Ledecké za její neutuchající snahu vyřešit všechny kumulující se problémy, které se v průběhu objevovaly, ale také Michaele Sýkorové a Martině Malinové ze Silverstone ranče za perfektní propagaci chovu koní Quarter Horse před zástupci americké AQHA.

Následovalo několik měsíců tvrdé dřiny, kdy jsme se snažili ze všech sil překonat veškeré nástrahy legislativních rozdílností dvou světů. Na rovinu se musíme přiznat, že na přelomu roku jsme se málem vzdali, protože se to zkrátka zdálo nemožné.

Naše prezidentka se však nevzdala a zkusila možnost poslední, přičemž zkontaktovala americkou ambasádu v Praze a požádala o pomocnou ruku. Té se jí skutečně dostalo a během několika dní bylo rozhodnuto!

Od dnešního dne do konce tohoto měsíce mohou všichni zájemci o připouštění fenomenálními hřebci z nabídky ranče 6666 přihlašovat své QH klisny. Detailní informace naleznete níže. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit na tel.č. 606 839 989.

6666 ranch6666 ranch

 

2019 QSP FUNDING PRAVIDLA A PODMÍNKY

Co je QSP Funding?

Finanční dotace od americké vlády, konkrétně z amerického ministerstva zemědělství na podporu chovu koní plemene American Quarter Horse.

Kdo má na tuto dotaci nárok?

Každá oficiálně uznaná mezinárodní pobočka AQHA, která se do tohoto programu přihlásí. Českou pobočku CZQHA přihlásila do programu v roce 2018 její prezidentka Lucie Ledecká a díky perfektní připravenosti ji naše asociace získala.

Jaká je výše finanční dotace QSP Funding?

Americká vláda poskytne dotaci v celkové výši $68,700, což je v přepočtu okolo 1,5 milionu českých korun.

Co se za tuto částku musí pořídit?

Za celý tento finanční obnos se musí nakoupit inseminační dávky, které budou zaslány do Čech a musí se využít k inseminaci klisen českých majitelů. Finanční obnos bude dále využitý na pokrytí nákladů za poslání spermatu v nádobě s tekutým dusíkem a na pokrytí nákladů spojených s manipulací s touto zásilkou na území ČR (např. uložení inseminačních dávek apod.).

Jaká je nabídka hřebců k inseminaci?

Dle nařízení z USA (nikoliv dle CZQHA!) MUSÍ být nakoupeno sperma hřebců z ranče 6666 v USA. Jmenný seznam hřebců, kteří splňují legislativní a veterinární podmínky pro EU naleznete na konci těchto propozic.

Jak bude probíhat výběr klisen pro tuto dotaci?

Na základě zaslaných přihlášek, které bude CZQHA evidovat ke dni uzávěrky, budou vybrány klisny dle různých kritérií. Mezi zásadní kritéria budou patřit:

  • výběr hřebce – AQHA chce, aby se z grantu inseminovalo co nejvíce klisen. Toho lze docílit pochopitelně výběrem levnějších hřebců, tudíž nelze předpokládat, že AQHA schválí převážně výběr těch nejdražších hřebců z nabídky 6666.
  • sportovní úspěchy přihlašované klisny – AQHA performance ROM, NRHA, NRCHA, NCHA a jiné výhry
  • sportovní úspěchy rodičů přihlašované klisny – i kvalitní předci přihlašované klisny budou hrát roli
  • včasnost zaslání přihlášky pro klisnu (rozhoduje datum na poštovní obálce)

Jak mohu přihlásit svoji klisnu?

Přílohou tohoto článku je na zde na webových stránkách a na fb profilu CZQHA vyvěšena přihláška, kterou je potřeba řádně vyplnit a zaslat poštou DOPORUČENĚ na adresu CZQHA.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 28.2.2019!!! PŘIHLÁŠKY DORUČENÉ PO TOMTO DATUMU NEBUDOU BRÁNY V POTAZ!
Kopii vaší přihlášky můžete zaslat emailem na malinova@czqha.cz spolu s kopií podacího lístku ČP.

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ BUDE OZNÁMEN KAŽDÉMU Z UCHAZEČŮ EMAILEM 6.3.2019.

Mohu přihlásit jakoukoliv klisnu?

NE, musí být dodrženy následující podmínky:

  • klisna MUSÍ být řádně registrovaná QH (k žádosti je potřeba dodat kopii Certificate of Registration)
  • klisna NESMÍ být starší než 17 let (narození nejdéle v roce 2002)
  • klisna MUSÍ být v majetku českého majitele ke dni podání přihlášky

Mohu se přihlásit do programu, i když nejsem členem AQHA nebo CZQHA?

NE, v době podání přihlášky pro vaši klisnu MUSÍTE být aktivním členem AQHA i CZQHA. Kopie vašich členských karet s aktivním datem budou požadovány jako příloha k přihlášce klisny.

Mohu zaslat přihlášku na více klisen?

ANO, avšak toto množství je limitováno maximálně na dvě klisny jednoho majitele.

Mohu klisnu inseminovat u sebe ve stáji?

NE, americká strana (AQHA a ranch 6666) striktně požaduje, aby klisny byly inseminovány v certifikovaných reprodukčních centrech. Na každou klisnu budou uvolněny 3 inseminační dávky kvalitního mraženého spermatu, které by měly bezpečně pokrýt tři říjové cykly.
CZQHA doporučuje využít jedno ze dvou reprodukčních center:

  • MVDr. Gabriela Macečková, Reprodukční centrum Mníšek Pod Brdy – Střední Čechy
  • Doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D., VFU Brno – Morava

V případě, že spolupracujete v oblasti reprodukce s jiným CERTIFIKOVANÝM reprodukčním centrem (možno i v zahraničí), můžete vaši klisnu inseminovat tam, podmínkou však je dodání čísla, pod kterým je uvedeno v databázi schválených pracovišť pro Evropskou Unii.

Co tedy budu hradit v případě, že moje klisna bude vybrána do programu?

Každý majitel klisny si bude hradit veškerý servis spojený s vlastní inseminací klisny - přeprava na reprodukční stanici, ustájení klisny, reprodukční servis, vyzvednutí inseminačních dávek ve spermabance v ČMSCH v Hradištku…

Mějte prosím na paměti, že dávky NEBUDOU distribuovány po ČR žádným kurýrem. Dávky musí být vyzvednuty v bance osobně proti vlastnoručnímu podpisu. Od chvíle, kdy si dávky vyzvednete, zodpovídáte si za ně sami.

Od 6666 dostanete jedno připuštění hřebcem = 3 inseminační dávky spermatu vámi zvoleného hřebce.

QSP Funding navíc kryje veškeré náklady spojené s leteckou přepravou spermatu do České Republiky a hradí také uskladnění inseminačních dávek v akreditované spermabance v ČMSCH v Hradištku.

Jaký bude postup v případě, že klisna v letošním roce nezabřezne, případně embryo vstřebá nebo potratí plod?

  • v tuto chvíli čekáme na detailní informace z ranče 6666

Mohu si vybrat a koupit připuštění hřebcem z 6666 na své vlastní náklady a přidat inseminační dávky do kontejneru k těm, které budou posílány do ČR v rámci QSP Funding?

NE, bohužel tato varianta nepřipadá v úvahu, protože kontejner bude podléhat přísným celním kontrolám a nelze kombinovat vládní zásilku, která nepodléhá clu se zásilkou soukromou, která clu podléhá.

Z jakých hřebců ranče 6666 si tedy mohu vybrat?

Zde je jmenný seznam hřebců, kteří jsou schváleni pro obchodování do EU (a cena za připouštěcí poplatek):
o BAMACAT $2000
o BET HESA CAT $3500
o DANDY CAT $1500
o FOUR SIX HANCOCK $1000
o JESSES TOPAZ $1500
o KINENOS MOON $1520
o NATURAL BOTTOM $1000
o PG GUNPOWDER $1500
o ROCKIN W $2500
o ROYAL FLETCH $2000
o SIXES PICK $2000
o WR THIS CATS SMART $3500

V nabídce jsou i dva hřebci z kategorie „Racing Stallions“:
o BIGTIME FAVORITE $2500
o CAPTAIN COURAGE $3000

Detailní informace o každém jednotlivém hřebci naleznete na webových stránkách ranče 6666
https://www.6666ranch.com/en/quarter-horses/stallions.html

 

Vážení zájemci o tuto nabídku,
chápeme, že se vám podmínky mohou zdát přísné a velice striktní. Mějte prosím na paměti, že pokud bude vaše klisna vybrána, dostáváte v tu chvíli díky CZQHA, AQHA a americké vládě dar v hodnotě několika desítek tisíc korun!

Ve skutečnosti vám nabízíme zdarma připouštění v hodnotě $1000 - $3500, což je v přepočtu 23.000,- Kč až 78.000,- Kč! A součástí toho je i úhrada nákladů na zaslání dávek, které se běžně pohybují okolo $500 (11.500,- Kč).

Již od dubna 2018 se prezídium CZQHA intenzivně věnuje tomu, aby se celá věc podařila dotáhnout do zdárného konce. Přes všechny peripetie a nekonečně se vynořující problémy se toto nakonec podařilo, za což vděčíme z velké části také americké ambasádě v Praze.
Prosíme vás tedy o pochopení přísných podmínek a kritérií pro výběr vhodných klisen do tohoto programu a zároveň vás tímto žádáme o shovívavost v případě, že vše nepůjde přesně podle plánu, protože je to naše POPRVÉ.

V celé Evropě jsme historicky první, komu se podařilo QSP Funding získat a cítíme, že i pro americkou stranu je toto významný počin.

Doufáme, že vaše výběry plemeníků z 6666 budou šťastné, a že se nám společnými silami podaří odchovat co nejvíce zdravých a výjimečných hříbátek.

Vaše CZQHA

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení