PŘIPOUŠTĚCÍ SEZÓNA 2020 a QSP

Vážení majitelé klisen, které jsou vypsány v programu QSP Funding, přinášíme několik informací k inseminaci vámi vybranými hřebci.

Inseminační dávky na klisny, které budete inseminovat u MVDr. Macečkové, jsou již umístěny v kontejneru paní doktorky a čekají jen na vás. Nechtěli jsme riskovat, že nebudete moci připouštět v případě zpřísnění karanténních opatření. Spermobanka v Hradištku sice stále sperma vydává (za přísných předepsaných hygienických opatření), ale v dnešní situaci nelze na nic spoléhat.

Kdo se rozhodl pro inseminaci klisen v Brně, může si dávky v Hradištku tedy vyzvednout a do Brna si je po své ose dopravit. Hradišto ani v minulosti nikdy neodesílalo mražené dávky na požádání, nic se tedy nemění.

Přejeme vám alespoň v rámci možností úspěšnou připouštěcí sezónu a v případě nejasností nás neváhejte kontaktovat!

 

QSP FundingQSP Funding