POVINNÝ 6-PANEL U HŘEBCŮ QH, PŮSOBÍCÍCH V PLEMENITBĚ APHA

Od ledna 2018 vzniká všem majitelům hřebců plemene American Quarter Horse povinnost tzv. 6-panelu v případě, že budou hřebci připouštět klisny plemene Paint Horse!

Množí se nám dotazy ohledně tzv. 6-panelu, který bude od ledna 2018 vyžadován od všech hřebců, kteří budou působit v plemenitbě American Paint Horse. Toto nařízení pochopitelně zahrnuje i hřebce QH, připouštějící klisny APH.

Jak to tedy je?

Aby bylo možné registrovat hříbě v APHA, musí mít jeho otec (ať už Paint nebo Quarter) ve své složce u APHA zařazen výsledek testu na 6 geneticky přenosných onemocnění:

• HYPP
• HERDA
• GBED
• MH
• PSSM1
• OLWS

Toto nařízení začíná platit od ledna 2018.

Testování MUSÍ být provedeno POUZE přes akreditované laboratoře, a sice:

• University of California–Davis
• Etalon Diagnostics

Testování lze objednat přímo v laboratoři nebo přes APHA.

V případě, že váš QH (nebo A1/1) hřebec má již otestováno 5 chorob (5panel - HYPP, HERDA,GBED, MH a PSSM1) přes asociaci AQHA, budou tyto výsledky akceptovány, ale je nezbytné uhradit do asociace APHA 40$ za to, že výsledky budou oficiálně zpracovány a založeny do hřebcovy složky.

VŠICHNI hřebci QH, kteří budou připouštět klisny APH, však budou muset podstoupit dodatečné testování na OLWS (Overo Lethat White Syndrom - Letální běloba).

Test na OLWS není povinný u AQHA, proto je povinností všech majitelů hřebců, kteří plánují připouštět APH klisny, tento test hřebcům dodělat.

I pro samostatný test na OLWS platí, že musí být proveden pouze v akreditované laboratoři (viz. výše) a lze si o něj zažádat přes APHA nebo nezávisle přímo v laboratoři. Nicméně i za samostatný OLWS test, který bude řešen nezávisle na APHA budete muset dodatečně uhradit 40$ za jeho zapsání.

Vše potřebné se dozvíte přímo na stránkách APHA:

http://apha.com/news/reminder-6-panel-genetic-health-test-required-for-all-breeding-stallions/

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení