NOVÉ PREZIDIUM A KRÁTKÉ SHRNUTÍ VALNÉ HROMADY 2021

9. prosince proběhla řádná Valná hromada, která byla po čtyřech letech opět volební.

Valná hromada (dále jen VH) se tentokrát konala i kvůli přísnějším epidemiologickým opatřením v krásné nové klubovně areálu JR Ranch v Libomyšli u Berouna.

K jednání se na VH dostavilo 21 právoplatných členů CZQHA, z čehož deset členů bylo zastoupeno na základě řádně udělené plné moci.

Vyšší zájem (než obvykle) si vysvětlujeme zejména tím, že na programu bylo mimo jiné to, jakým způsobem se budou rozdělovat zbylé inseminační dávky amerických hřebců z ranče 6666 (bude samostatně uveřejněno).

Pro chod asociace byl ale důležitější bod č. 4 programu, jehož odsouhlasením došlo ke snížení členů Prezidia CZQHA z pěti na tři.

Hlavní důvody pro tuto změnu jsou v zásadě dva. Jednak není o působení v Prezidiu CZQHA velký zájem ze strany členské základny a jednak se málokdy dokázalo v minulosti celé Prezidium sejít na schůzích. L. Ledecká informovala přítomné o skutečnosti, že v červnu obvolala všechny aktivní členy CZQHA s ohledem na drobnou změnu stanov (zapracování zkratky CZQHA do stanov), přičemž na všechny apelovala, že v prosinci bude VH volební, aby se tedy zamysleli, zda by nechtěli kandidovat, případně převzít vedení asociace. Výsledkem této snahy je, že kandidaturu do Prezidia zaslali tři kandidáti (viz. níže).
Prezidium by vždy mělo mít lichý počet členů, bylo tedy navrženo, že by se nově skládalo ze tří lidí, což bylo Valnou hromadou jednomyslně přijato.

NOVÉ PREZIDIUM

V průběhu VH došlo na volení nového Prezidia, přičemž v řádném termínu obdržela CZQHA poštou celkem tři kandidatury. Žádné jiné kandidatury nebyly obdrženy během konání VH ani po řádném termínu.

Do prezídia CZQHA kandidovaly:
Bc. Drahomíra Košvancová – chovatelka koní QH, organizátorka akcí pod hlavičkami AQHA, APHA a ApHC, aktivní jezdkyně a trenérka All Arround disciplín
Ing., Bc. Lucie Ledecká – organizátorka akcí AQHA, NCHA, NRHA, ERCHA (stávající členka prezídia CZQHA)
Ing. Martina Malinová, Ph.D. – chovatelka koní QH, aktivní jezdkyně a trenérka dobytkářských disciplín (stávající členka prezídia CZQHA)

 

Dráža Košvancová Martina Malinová Lucie Ledecká a Craig Huffhines

 

Výsledek volby do prezídia CZQHA:
Drahomíra Košvancová 21 hlasů
Lucie Ledecká 20 hlasů
Martina Malinová 20 hlasů

Lucie Ledecká seznámila přítomné s plánem, jakým směrem by se měla asociace nadále ubírat. Do dalšího období by chtělo Prezidium společně rozšířit působení asociace zejména do oblasti All Arroundových disciplín tak, jak je tomu v USA, kde AQHA podporuje zejména toto sportovní odvětví. Je potřeba se více zaměřit na juniory.

Dráža Košvancová, jako nová Viceprezidentka, by měla zaštítit zejména odvětví sportu, klinik se zahraničními lektory atd., Martina Malinová, jako nová Prezidentka, bude i nadále pokračovat v péči o členy CZQHA a v pomoci s problémovými papírovými záležitostmi u AQHA, zároveň přebere veškerou členskou agendu a L. Ledecké, jako nové finanční manažerce, zůstává kompletní agenda spojená s dodáváním podkladů pro mateřskou AQHA, navíc by se ráda věnovala možnostem získávání výhod pro členy CZQHA u AQHA apod.

Následně dámy představily plány na příští sezónu. Lucie Ledecká informovala o tom, že je již ze strany AQHA avizováno, že bude v příštím roce žádoucí konání klinik s osobní účastí lektorů. Doufáme, tedy, že covidová doba tomuto plánu bude přát, a že se znovu osobně v ČR budeme moci setkat s nějakým americkým lektorem. Organizace vzdělávacího kurzu v rámci Educational Market Place Clininc se ujme dle domluvy Dráža Košvancová se svým týmem. L. Ledecká požádala o co nejrychlejší dodání alespoň rámcového tématu pro kurz, abychom stihli podat přihlášku tradičně v prvním kole schvalování přidělování dotací na tyto vzdělávací programy.

Dráža Košvancová dále ujistila přítomné, že se i v příštím roce bude konat New Generation Horse Show, rozhodně opět také AQHA approved za podpory CZQHA. V případě, že to situace a finanční možnosti dovolí, je v plánu také druhá AQHA show. I tuto show by nově měl organizovat tým pod vedením Dráži Košvancové.

Martina Malinová dále navrhla, že by bylo dobré, obnovit tradiční prezentaci plemenných hřebců. Tato myšlenka byla velice kvitována všemi přítomnými a bylo domluveno, že se tedy M. Malinová a D. Košvancová společně pokusí tuto akci vzkřísit.

Podrobné informace z VH budou brzy uveřejněny v sekci Zápisy ze schůzí Prezidia a VH zde na webu.

 

VH 2021VH 2021

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení