NEW GENERATION HORSE SHOW 2020

Mnozí z Vás po tom volali a my konečně můžeme potvrdit, že letošní ročník bude také pro koně plemene American Quarter Horse! ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE TERMÍN 30.7. - 2.8.2020

Máme tu čest vám oznámit skvělou zprávu, a sice že se nám podařilo začlenit plemeno Quarter Horse do letošní New Generation Horse Show!

Po krátkých jednáních s organizačním týmem tohoto novodobého závodu v čele s Drážou Košvancovou, jsme rychle dospěli ke shodě, dámy se nás „ujaly“ a výsledkem je možnost účasti koní plemene QH v této Double Pointed Show!

Spojení všech tří amerických plemen v jednom závodě je navíc skvělou příležitostí pro koně s dvojí registrací, tedy AQHA a APHA!

Pozvání organizátorek přijaly skvělé rozhodčí z USA, Kathryn Kope a Lori Gordon, se zkušenostmi nejen z World Show. Novinkou bude klinika s oběma rozhodčími.

Závodníci se mohou těšit na týmovou soutěž ME Saddlery Cup - Martin Eliáš.

Veškeré potřebné informace, včetně spuštění rezervací boxů, naleznete na fb stránce New Generation Horse Show nebo na webu www.nghs.cz.

We are proud to announce the great news that we have been able to incorporate the Quarter Horse into New Generation Horse Show 2020!

After brief discussions with the organizing team of this modern race headed by Draza Kosvancova, we quickly reached agreement and the result is the possibility of QH horses participating in this Double Pointed Show!

Combining all three American breeds in one race is also a great opportunity for horses with double registration AQHA and APHA!

Invited organizers accepted great judges from the USA, Kathryn Kope and Lori Gordon, with experience not only from the World Show. A novelty will be a clinic with both judges.

Competitors can look forward to the European Saddlery Cup - Martin Eliáš team competition.

All necessary information, including the launch of box reservations, can be found on the fb page of the New Generation Horse Show or at www.nghs.cz.

New Generation Horse Show 2020New Generation Horse Show 2020

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení