FESTIVAL HŘEBCŮ AMERICKÝCH PLEMEN 2024

Srdečně vás zveme v sobotu 30. 3. 2024 na Galloway farmu v Roupově u Plzně, kde si od 9.30 hod. budete moci prohlédnout předváděné hřebce. Ani v letošním roce nebudete ochuzeni o předvedení dobytkářských hřebců při práci s telaty!

FHFH

 

Termín a místo konání: 30. 3. 2024, GALLOWAY FARMA
(Roupov 28, 334 53, GPS: 49.537158, 13.246182)

• uzávěrka přihlášek: 10. 3. 2024
• poplatek za účast hřebec 1500,- Kč (pronájem areálu a příspěvek na tisk katalogu)
• poplatek za účast potomek 750,- Kč (pronájem areálu a příspěvek na tisk katalogu)
• ustájení 1000,- Kč (box pátek – sobota)
750,- Kč (box pouze sobota)

Přihlášky zasílejte VČAS a na e-mailovou adresu: malinova@czqha.cz
• kapacita prezentace je omezena

Pořadatel: CZQHA & MM Western Horses

PODMÍNKY ÚČASTI PLEMENNÉHO HŘEBCE:
Festival hřebců amerických plemen je akce zaměřená na prezentaci hřebců westernových plemen koní a jejich potomků (na pohlaví nezáleží). Vzhledem k tomu, že plemenný hřebec musí v ČR i USA splňovat jisté náležitosti, budou tyto podmínky požadovány jako vstupní. Předváděný plemenný hřebec tedy musí mít platný certifikát příslušné asociace (AQHA, APHA nebo ApHC), DNA test ověření původu v laboratoři v Davisu a DNA test na geneticky přenosné choroby, který požaduje jeho mateřská asociace. Dále musí být zaregistrován v ÚRP (ústřední registr plemeníků) v ÚEK. Tyto informace a kopii rodokmenu zašlete prosím spolu s přihláškou na email: malinova@czqha.cz.

PROGRAM:
V dopoledním programu, který bude startovat předběžně v 9.30 hod, budou koně předváděni na ruce. Přesný harmonogram bude znám po uzávěrce přihlášek. Hřebci budou předvedeni samostatně, na závěr nastoupí hromadně k závěrečnému defilé a poté bude dán prostor chovatelským skupinám (hřebec + potomstvo).
V odpoledním programu dostanou koně prostor k předvedení pod sedlem, či jinak. Fantazii se meze nekladou. Odpolední prezentace by měla být v rozsahu do 10 min. Pro zvláštní požadavky kontaktujte prosím pořadatele akce emailem (malinova@czqha.cz) nebo na tel. 606 839 989.

KATALOG A TEXTY K PREZENTACÍM:
Všichni zúčastnění koně musí být prezentováni v katalogu, který bude distribuován mezi diváky. Požadujeme promo materiál V TISKOVÉM FORMÁTU O VELIKOSTI A5, který bude bez dalších úprav možné použít do tisku. V případě prezentace potomků od jednoho hřebce lze na jednu stranu umístit informace o více potomcích.

USTÁJENÍ:
V ceně poplatku za účast není zahrnuto ustájení z pátku na sobotu. Ustájení je možné zajistit po předchozí domluvě s organizátory na tel. 606 839 989.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Veterinární podmínky pro Festival hřebců amerických plemen jsou v souladu s aktuálními veterinárními podmínky pro ČR v době konání akce.
Veterinární přejímka
Všichni koně, kteří se akce účastní, jsou povinni projít veterinární přejímkou. Koně, kteří nebudou mít příslušné veterinární osvědčení pro přesun za účelem konání sportovních akcí se všemi předepsanými náležitostmi platnými pro rok 2024, nebudou vpuštěni do areálu!
Každý majitel koně či předvádějící předloží příslušné doklady pro převoz koně v souladu s veterinárními požadavky.
Koně musí být zdraví a musí mít všechna řádná očkování dle platného schématu a vyšetření nezbytná pro transport koní a účast na soutěžích (dle veterinárních podmínek ČR).
Majitelé koní, či předvádějící garantují skutečnost, že ve stáji, ze které koně pocházejí, se nevyskytuje žádné nakažlivé onemocnění.

UBYTOVÁNÍ:
• Galloway Farma – penzion Country Relax
• Penzion U Josefa, Merklín 92, 334 52, tel.: +420 377 912 070, mobil: +420 606 456 960 www.penzionmerklin.cz
• Penzion Alfa Přeštice, Havlíčkovo nám. 257, 334 01 Přeštice, tel.: +420 777 855 069
www.penzion-alfa.cz

STRAVOVÁNÍ:
Bude zajištěno stanem s občerstvením po celý den v blízkosti jezdecké haly.

DALŠÍ PODMÍNKY:
Pořadatel se svým pořadatelským týmem si vyhrazují právo na změnu těchto PROPOZIC, včetně práva na změnu místa konání nebo zrušení akce ze zvlášť závažných důvodů. Předvádějící koní, majitelé koní, členové doprovodného týmu a další osoby včetně návštěvníků jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a dbát obecných zásad bezpečnosti. Mezi pořadateli na jedné straně a návštěvníky, účastníky a majiteli koní na straně druhé není účastí na této akci uzavírán žádný smluvní vztah. Odpovědnost za škodu na vnesených či odložených věcech je vztahem mezi provozovatelem areálu a poškozenou osobou, za předpokladu naplnění podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku. Ustájení (uložení) koně v areálu je možné pouze na základě dohody s osobou pověřenou pro tyto záležitosti. Areál není střežen. Místa určená k uložení věcí, např. sedel, tak musí být výslovně označena. Psi musí být po celu dobu akce na vodítku. Majitelé koní, předvádějící, doprovodné osoby a další účastníci zprošťují pořadatele jakékoli odpovědnosti za škodu na zdraví nebo za ztrátu, odcizení či poškození věcí (včetně zvířat) a finanční škodu, s výjimkou případů, kdy toto není obecně závaznými právními předpisy dovoleno. Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty nebo jinými věcmi nese osoba, která je za věc odpovědná. Odpovědnost za škodu způsobenou osobami nese ten, kdo škodu způsobil nebo jeho zákonný zástupce. Doporučujeme majitelům koní uzavřít své vlastní pojištění odpovědnosti.

Přílohy

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení