DOVOZ PLEMENNÝCH ZVÍŘAT A SPERMATU QH

1. 11. 2018 přijala Evropská Unie nové nařízení týkající se chovatelských organizací a procesů. Nařízení mimo jiné pamatuje i na import plemenných zvířat či inseminačních dávek do Unie, jež nově MUSÍ doprovázet „Zootechnický certifikát“.

Tento certifikát slouží zejména k ověření informací o registraci a genetických testech plemenného zvířete a k identifikaci spermatu v případě takové zásilky.

Pouze plemenná kniha - American Quarter Horse Association – AQHA je držitelem veškerých registrací a údajů o genetických testech pro registrované koně QH. AQHA se tedy zavázala poskytovat vývozcům včasné a přesné informace, aby podpořila jejich povinnost vyplnit zootechnický certifikát, který doprovází plemenná zvířata a zásilky spermatu.

Vývozci, kteří potřebují registraci a informace o genetických testech pro zootechnické certifikáty, mohou kontaktovat AQHA e-mailem na adrese export@aqha.org, kde jim budou potřebné informace sděleny. Do žádosti by mělo být uvedeno jméno plemenného zvířete, registrační číslo, údaj o tom, zda se jedná o zásilku spermatu nebo plemenného zvířete, a jméno zařízení / osoby, jenž připravuje zootechnický certifikát. AQHA na oplátku poskytne e-mailem vyjádření potvrzující platnost poskytnutých informací o registraci a genetických testech, jakož i účelu, pro který jsou poskytovány, čtyřgenerační rodokmen a genetické výsledky testů pro chovné zvíře.

Otázky týkající se zootechnických certifikátů a závazku společnosti AQHA podporovat chovatele Quarter Horse v souladu s předpisy EU mohou být směrovány na adresu export@aqha.org.

Import koníImport koní

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení