CO PŘINESL ROK 2017

Krátké shrnutí roku 2017.

Na sklonku roku 2017 se konala Valná hromada. Účat nebyla nejhojnější, ale přeci jen se dostavilo pár členů CZQHA nad rámec prezídia, za což bychom rádi poděkovali.

K jednání se na VH dostavilo 12 právoplatných členů CZQHA, z čehož tři členové byli zastoupeni na základě řádně udělené plné moci.

Formou shrnutí představila Lucie Ledecká zprávu o hospodaření asociace. Písemná forma finanční zprávy a Daňové přiznání 2016 byly ponechány přítomným členům k nahlédnutí. Pro nepřítomné členy, jsou dokumenty připraveny k nahlédnutí v sídle asociace.
V roce 2016, hospodařila asociace s kladným výsledkem 25.000,- Kč. Kromě každoroční dotace z AQHA se podařilo získat také dotaci z Plzeňského kraje, která byla použita na CZQHA show.

V roce 2017 se CZQHA organizačně podílela na dvou akcích:
- Kurzu s americkým trenérem Bradem Jewettem
- AQHA Bohemian Rhapsody Show

Na začátku prázdnin se konal kurz s Bradem Jewettem, americkým All Arround trenérem, kterého nám doporučil na předchozí AQHA show pan rozhodčí Allen Mitchels. Doporučil ho zejména proto, co měl možnost sledovat na show. Bohužel, klinika nebyla nakonec plně obsazená, ale přesto se nám dostalo velice kladných ohlasů. Účastníci kurzu byli nadšení a pro rok 2018 by si přáli kurz zopakovat.

Na konci září se konal již čtvrtý ročník AQHA Bohemian Rhapsody Quarter Show. Závody byli již třídenní, opět byla zaznamenána vyšší účast a na startu se objevilo mnoho nových závodníků, díky nimž má CZQHA mnoho nových členů.
S novými aktivními členy přichází nové nápady a inspirace, přičemž CZQHA je připravena tyto nápady přebírat, dále rozvíjet a realizovat.

Lucie Ledecká informovala přítomné o rozsáhlých reorganizacích a restrukturalizacích v americké AQHA, které se týkají zejména mezinárodních poboček po celém světě. Již několik měsíců sbírá mezinárodní oddělení AQHA data a informace o způsobu provozování jednotlivých afilací. S tím je spojena rozsáhlá byrokracie, kterou je CZQHA povinna již řadu měsíců zpracovávat.

V souvislosti s reorganizací v AQHA došlo i na zrušení tzv. Horsemanship kempů, které se v posledních letech netěšily velké oblibě stran členů jednotlivých afilací po celém světě. Místo toho nabízí AQHA tzv. „granty“ na jiné vzdělávací programy s trenéry, veterináři, učiteli atd. V principu to bude fungovat tak, že si afilace zvolí, koho by chtěla do své země pozvat a pokud to bude schváleno mateřskou organizací AQHA, pak tato uhradí letenku a pobyt garanta v plné výši.
Po velkém nadšení z kliniky s All Arround trenérem Bradem Jewettem, zažádalo prezídium v AQHA opět o jeho kurz, který byl schválen. V příštím roce tak CZQHA bude organizovat třídenní kliniku s tímto trenérem, přičemž účastníci si budou hradit pouze ustájení svých koní. Vše ostatní bude zdarma.

Mezi další významné akce v roce 2018 patří AQHA Covention (2.-5.3.2018) v americkém Jacksonville. Zástupce každé mezinárodní pobočky AQHA se MUSÍ této akce zúčastnit alespoň 1x za dva roky. V roce 2017 jsme do USA žádného zástupce nevysílali, takže na nadcházejícím Convention je pro jednoho z členů prezídia účast povinná!

Tato skutečnost byla hlavním důvodem k odvolání stávajícího prezídia a k volbě prezídia nového. Není vhodné, aby CZQHA zastupoval v USA někdo, komu právě končí funkční období.

I v roce 2018 se bude konat AQHA show s názvem Bohemian Rhapsody Quarter Show. Předběžný termín je plánován na 27.-30.9.2018.

Pro CZQHA je i nadále prioritou podpora mládeže. Na podzimní AQHA show zaznamenaly velký úspěch třídy „Pidilidi“, které zaštiťovala právě CZQHA. Asociace bude ráda podporovat kempy, tábory či kurzy pro mládež.

Dále je v roce 2018 je plánována prezentace hřebců, na které by se CZQHA ráda aktivně podílela. Termín a podmínky budou zveřejněny na začátku příštího roku.

Prezidentka Lucie Ledecká seznámila přítomné s důvody pro odvolání stávajícího prezídia.
Prezídium se usneslo na schůzi dne 29. 6. 2017, že tradiční březnový datum pro volební Valnou hromadu je nevyhovující z několika důvodů.
• Na VH se pravidelně bilancuje dění za uplynulý rok, ale zejména se plánuje na rok další, což bývá v březnu problém, zejména při plánování termínů akcí apod.
• Dále je březnové konání VH nevhodné v souvislosti s každoročním konáním AQHA Convention v USA. Tato akce se pravidelně koná v první polovině března a na VH CZQHA by měla být delegována pravomoc někomu z Prezídia, aby alespoň 1x za dva roky na této akci naši asociaci reprezentoval.
• VH by měla mimo jiné sloužit k tomu, aby sem členové přijeli vyjádřit své názory, které může delegát následně na AQHA Convention prezentovat.

V této souvislosti došlo na VH k volbě nového Prezídia. Dle nových stanov CZQHA bylo Prezídium zvoleno na čtyřleté funkční období.

CZQHA obdržela v řádném termínu celkem 5 kandidatur do prezídia. Žádné jiné kandidatury nebyly obdrženy během konání VH ani po řádném termínu. Všech pět kandidátů bylo na VH přítomných.

Do prezídia CZQHA kandidovali:
Bc. Daniela Bartošová – studentka strojní fakulty a spoluorganizátorka akcí AQHA, NCHA, NRHA, ERCHA (stávající členka prezídia CZQHA)
Ladislav Burianek – chovatel koní QH, farmář, jezdec a trenér (stávající člen prezídia CZQHA)
Ing., Bc. Lucie Ledecká – organizátorka akcí AQHA, NCHA, NRHA, ERCHA (stávající členka prezídia CZQHA)
Ing. Martina Malinová, Ph.D. – chovatelka koní QH, jezdkyně a trenérka (stávající členka prezídia CZQHA)
Michaela Sýkorová – chovatelka koní QH, organizátorka soutěží pod hlavičkou NCHA a ERCHA (stávající členka prezídia CZQHA)

Podle počtu obdržených platných volebních lístků se z 12 členů VH tajné volby zúčastnilo 12 členů. Nikdo se nezdržel hlasování.
Výsledek volby do prezídia CZQHA:
Daniela Bartošová 12 hlasů
Ladislav Burianek 12 hlasů
Martina Malinová 12 hlasů
Lucie Ledecká 12 hlasů
Michaela Sýkorová 12 hlasů

CZQHA má tak "staronové" prezídium, které se bude i nadále snažit vést asociaci zodpovědně.

 

Přejeme vám klidné svátky a do nového roku mnoho osobních, chovatelských i sportovních úspěchů!

 

PF 2018PF 2018

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení