2020 AQHA CONVENTION – PRO TENTOKRÁT A POPRVÉ V HISTORII ONLINE!

Jelikož letošní březnová AQHA Convention byla z důvodu koronavirové pandemie zrušena, uskutečnil se dne 20. 3. 2020 tzv. webinář, který alespoň částečně v podstatných záležitostech nahradil veškerá osobní jednání.

Webináře se zúčastnili zástupci většiny mezinárodních poboček AQHA z celého světa a byl samozřejmě veden Dr. Annou Morrison a sl. Sierrou Kane, zástupkyněmi mezinárodního oddělení AQHA.

Témata byla stručná, nejprve se volil předseda Výkonného výboru, kterým byl pro následující dvouleté období opětovně a jednohlasně zvolen vedoucí Argentinské pobočky pan Nacho de Mendiguren. Gratulujeme!

Druhým tématem k diskuzi bylo hlasování o návrhu Japonské pobočky o kvalifikaci jezdců pro AQHA World Show. V návrhu se říká, že „účastník, který se kvalifikuje pro jakoukoliv AQHA World Show podle pravidel oficiální mezinárodní pobočky AQHA, kterou reprezentuje, musí být taktéž jejím aktivním členem“. Návrh se hodnotil v souvislosti se SHOW RULE č. 215, kde se uvádí, že účastníkovi postačuje pouze členství americké AQHA. Proto v návrhu musí zaznít „kvalifikace podle systému mezinárodní pobočky“. Znamená to, že účastník je oficiálním pozvaným závodníkem na World Show uznané mezinárodní pobočky AQHA. Tímto byl návrh odsouhlasen.

Dalším tématem byla tzv. Welfare v rámci mezinárodních show, kdy Pracovní skupina k tématu přednesla dva zásadní pohledy: prvním je pohled na Welfare ze strany Mezinárodní pobočky a druhým pohledem na Welfare je pohled veřejný. Mezinárodní pobočky by měli mít možnost uplatnit svoje návrhy a námitky prostřednictvím právního dokumentu, zatímco veřejnost (zde jako sociální aspekt) by měla mít možnost vyjádřit se k tématu prostřednictvím formuláře na webu AQHA. Toto téma bylo také jednohlasně schváleno.

Předposledním tématem bylo rozdělení a seskupení jednotlivých mezinárodních poboček z hlediska AQHA pravidla č. III, Section 1. a 8., kde se hodnotí počet zastupujících mezinárodních ředitelů za jednotlivé regiony v poměru k 5% koňské populace. Česká republika má zde 1 zastupujícího mezinárodního ředitele a patří do skupiny Evropského regionu společně se Švédskem, Slovinskem a Slovenskou republikou. Jelikož byla vznesena námitka ke geografickému zařazení státu Izrael do Australasia – Afrického regionu, přičemž Izrael se cítí být historicky součástí Evropy, bude se pracovní skupina tímto ještě dále zabývat.

Posledním tématem bylo shrnutí jednotlivých Summitů předcházejících této virtuální AQHA Convention, takže zástupkyně AQHA přednesly krátká shrnutí ze Summitů z regionů: Australasia - Afrika, Evropského a Kanadského (v případě zájmu k dispozici na vyžádání). Z Evropského Summitu bylo téma odstoupení od smlouvy AQHA s německou pobočkou DQHA zmíněno velmi krátce a objektivně.

Závěrem poděkovaly zástupkyně AQHA všem zúčastněným zástupcům mezinárodních poboček a popřály všem členům zejména hodně zdraví a sil v této nelehké době!

A pro ty z vás, kteří se dočetli až sem, něco málo „z pod pokličky“ :-)

1. Kromě naší pobočky se v loňském roce úspěšně účastnily QSP chovatelského programu i další dvě, překvapivě z Jižní Ameriky: pobočka v Argentině, právě v čele s ředitelem Výkonného výboru - Nachem, a pobočka v Costa Rice, které jsme poskytly veškeré informace k co nejlehčí cestě za úspěchem.

2. AQHA vzdělávací a grantový program Educational Market Place, kterého se pravidelně účastníme každým rokem (připomeňme Kliniky s Bradem či loňskou veterinářku Dr. Watts), podpořil v roce 2019 celkem 21 klinik v 17 zemích světa. Zůstáváme na špičce a v čele dění!

3. Mezi nové oficiální pobočky AQHA se nově zařadilo Španělsko a obrozená Slovenská Republika, které jsme taktéž dva roky pomáhali na nelehké cestě k zadostiučinění pro slovenské QH chovatele a jezdce. Gratulujeme a držíme palce Zuzaně Klačanské!

4. AQHA založila novou webovou stránku, která se věnuje pouze vzdělávání, certifikacím, webinářům, instrukcím, testům apod. a najdete ji zde: www.aqhuniversity.com . Užijte si ji!

5. Oddělení Péče o zákazníka vzalo tzv. za své a v rámci celé AQHA bylo v záři loňského roku založeno nové oddělení, které se jmenuje NEW MEMBER EXPERIENCE DEPARTMENT. Zde si můžete uložit některé důležité kontakty:
Stallion Breeding Report – sbr@aqha.org
Genetic Tests – genetictest@aqha.org
Registrations – registration@aqha.org
Transfers – transfer@aqha.org
Duplicate & Corrections – dupcorr@aqha.org
Web navigation, Billing & Records – generalinfo@aqha.org

6. A poslední novinkou je, že účetní oddělení přijímá nově platby přes PayPal. Takže, už ho máte??

Milí chovatelé, jezdci, příznivci QH i příznivci naši,
jménem CZQHA vám všem moc děkuji, že mohu být součástí něčeho, co dává v dnešním světě smysl. Vážím si toho, vážím si vás, kteří nás podporujete, a váží si vás i celá AQHA, to mi věřte!

S přátelským pozdravem a přáním „hlavně buďme zdraví“,
Lucie Ledecká

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. podrobné nastavení