POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Prezidium Czech Quarter Horse Association svolává v souladu se zákonem č. 523/1992 Sb. VALNOU HROMADU

na 9. prosince 2021 od 18.00 hod.

v klubovně areálu JR Ranch Libomyšl, na adrese Libomyšl 253, 267 51 Libomyšl (28 exit dálnice D5)

Prezentace účastníků bude probíhat od 17:30 do 18:00 hod. U prezentace je nutné prokázat se platným členským průkazem Czech Quarter Horse Association.

Program:
1. Zahájení VH (volba předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osoby pro sčítání hlasů).
2. Schválení programu VH.
3. Schválení Přehledů za rok 2020.
4. Změna Stanov ve smyslu snížení počtu členů prezidia ze současných 5 na 3.
5. Volby do Prezidia CZQHA.
6. Členství CZQHA ve FEQHA.
7. Zhodnocení průběhu dotačního programu „QSP Funding“.
8. Plán uvolnění zbylých inseminačních dávek hřebců z dotačního programu „QSP Funding“.
9. Zhodnocení akcí za rok 2021.
10. Plán akcí na rok 2022 (vč. Educational Market Place Clinic).
11. Organizační změny v AQHA a jejich dopady na fungování CZQHA.
12. Různé, diskuze.
13. Závěr.

Pro účast na VH bude vyžadováno splnění aktuálních proticovidových opatření dle nařízení vlády ČR.

Z kapacitních důvodů klubovny prosím zasílejte potvrzení svojí účasti na info@czqha.cz, a to nejlépe do 6.12.2021.

Kandidatury do Prezidia CZQHA prosím zasílejte poštou NEJPOZDĚJI do 2. 12. 2021 na adresu:
Czech Quarter Horse Association, nám. 14. října 1307/2, Praha 5, 150 00

V případě Vaší neúčasti na VH je možné vyplnit plnou moc (viz. příloha tohoto článku) na některého člena prezidia nebo na řádného člena asociace, který bude fyzicky přítomen.

Těšíme se na vaši účast!

 

Pozvánka na VH CZQHA prosinec 2021Pozvánka na VH CZQHA prosinec 2021

Přílohy