PREZENTACE A SVOD HŘEBCŮ WESTERNOVÝCH PLEMEN

Dovolujeme si touto cestou informovat chovatele koní amerických plemen o nadcházející prezentaci hřebců, která se uskuteční 4. - 5. března na ranči Happy Hour v Krakovanech.

Již po třetí v řadě se můžou chovatelé a příznivci amerických westernových plemen QH, PH a Appa zúčastnit akce "Prezentace a svod hřebců westernových plemen".

Po roce se opět přehlídka vrací na ranch Happy Hour do středočeských Krakovan.

Termín prezentace pro rok 2017 je 3. - 5. března.

Každoročně si mohou zájemci o připouštění na vlastní oči prohlédnout své favority, kteří jsou prezentováni jak na ruce, tak pod sedlem.

Oproti předešlým ročníkům by mělo v programu přibýt několik novinek jako:

- Korung hřebců (nejen pro přihlášené na prezentaci)
- Prezentace 2x potomků po přihlášeném hřebci (informace budou včas upřesněny)
- 4x odborné přednášky z oblasti chovu, managmentu, krmení a ortopedie
- SALE stáj pro odchované potomky po hřebcích z prezentace
- Prodejci vozíků, krmení, jezdeckých potřeb a další

Důležitá informace!
Všichni hřebci kteří se zůčastní prezentace v roce 2017 MUSÍ mít DNA 5 panel test. Jeho výsledek bude vyžadován k přihlášce!

Zájemci o prezentaci mohou zasílat přihlášky mailem na tpesek@email.cz nebo kontaktovat organizátora na tel. č. 731 228 430.

PROPOZICE:

Termín a místo konání show: 3.3.-5.3.2016, RANCH HAPPY HOUR, Krakovany, Krakovany,Týnec nad Labem

1. řádná uzávěrka přihlášek: 30.01.2017
2. pozdní uzávěrka přihlášek: 20.02.2017
(jednorázový poplatek za pozdní podání přihlášky ve výši 1 500,- Kč)

Pořadatel: TomasPesek.cz - Tomáš Pešek za podpory CZQHA, Silverstone Ranch, Paint horse Club CZ, Appaloosa Horse Club CZ

K dispozici: krytá hala 30x60m, venkovní kolbiště 25x50m, krytá kruhovka ø 16m

Moderátor: Mgr. Jitka Kynclová
Veterinární dozor: MVDr. Přikryl

Účastnický poplatek: 5 000 CZK (účastnický poplatek + grafická prezentace v katalogu)

USTÁJENÍ:
Celková cena za celou dobu konání závodů je 1 000,- Kč za box vybavený napáječkou
Pro pozdní rezervace není možno garantovat volné boxy.
Rezervace boxů je možná do 20.2.2017.

UBYTOVÁNÍ:
Ranch Happy Hour,KRakovany
http://www.ranchhappyhour.cz/

STRAVOVÁNÍ:
Bude dostupné po celý den v areálu ranče.

PŘIHLÁŠKY:
1. řádná uzávěrka přihlášek: 30.01.2017
2. pozdní uzávěrka přihlášek: 20.02.2017
Přihláška zaslaná na email,akceptujeme přesně vyplňenou přihlášku,2x fotografie v tiskové kvalitě, kopie testu DNA a Certificate of Registration od patřičné asociace (každý hřebec bude mít kopii certifikátu umístěnou na boxe)
Vystavující je srozuměn, že s pozdním podáním přihlášky se váže povinnost odpovědné osoby uhradit jednorázový poplatek za její urychlené zpracování. Poplatek byl stanoven ve výši 1 500,- Kč (popř. 45 €)

ÚDAJE PRO PLATBU:
Peněžní ústav: Equa bank
Účet číslo: 1017612016
Kód banky: 6100
Variabilní symbol: VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO
Jméno majitele účtu: Tomáš Pešek
Adresa majitele účtu: Vítkova 293/3, 186 01 Praha

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:
Veterinární podmínky pro show budou po stanovení Krajskou veterinární správou v Plzni zveřejněny na www.tomaspesek.cz.

Veterinární přejímka bude probíhat VÝHRADNĚ v Pátek 3.3.2016, od 19hod do 20hod.
Všichni koně, kteří se účastní prezentace, jsou povinni projít veterinární přejímkou, jejíž rozpis bude uveřejněn na www.tomaspesek.cz. Koně, kteří nebudou mít příslušné veterinární osvědčení pro přesun za účelem konání sportovních akcí se všemi předepsanými náležitostmi platnými pro rok 2017, nebudou vpuštěni do areálu!
Každý majitel koně či předvádějící předloží veterináři příslušné doklady pro převoz koně v
souladu s veterinárními požadavky.
Koně musí být zdraví a mít všechna řádná očkování dle platného schématu a vyšetření
nezbytná pro transport koní a účast na soutěžích (dle veterinárních podmínek ČR).
Majitelé koní, či předvádějící garantují skutečnost, že ve stáji, ze které koně pocházejí, se
nevyskytuje žádné nakažlivé onemocnění.

DALŠÍ PODMÍNKY:
Pořadatel se svým pořadatelským týmem si vyhrazují právo na změnu těchto PROPOZIC.
Mezi pořadateli na jedné straně a návštěvníky, účastníky a majiteli koní na straně druhé není účastí na této akci uzavírán žádný smluvní vztah.
Odpovědnost za škodu na vnesených či odložených věcech je vztahem mezi provozovatelem areálu a poškozenou osobou, za předpokladu naplnění podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Ustájení (uložení) koně v areálu je možné pouze na základě dohody s osobou pověřenou pro tyto
záležitosti. Areál není střežen. Místa určená k uložení věcí, např. sedel, tak musí být výslovně označena.
Provozovatel areálu si vyhrazuje právo vykázat vozidla, která budou určena k přenocování. Psi musí být po celu dobu akce na vodítku.
Majitelé koní, předvádějící, doprovodné osoby a další účastníci zprošťují pořadatele jakékoli odpovědnosti za škodu na zdraví nebo za ztrátu, odcizení či poškození věcí (včetně zvířat) a finanční škodu, s výjimkou případů, kdy toto není obecně závaznými právními předpisy dovoleno.
Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty nebo jinými věcmi nese osoba, která je za věc odpovědná.
Odpovědnost za škodu způsobenou osobami nese ten, kdo škodu způsobil nebo jeho zákonný zástupce.
Doporučujeme majitelům koní uzavřít své vlastní pojištění odpovědnosti. Show management je oprávněn ukládat návštěvníkům, účastníkům, majitelům a doprovodným osobám pokyny, příp. vykázat z areálu osoby, které svým chováním narušují průběh akce a ohrožují bezpečnost osob nebo zvířat; stejné oprávnění má i rozhodčí.

Více zde: www.tomaspesek.cz

Prezentace hřebcůPrezentace hřebců