KURZ S AMERICKÝM TRENÉREM POD HLAVIČKOU CZQHA

CZQHA ve spolupráci s AQHA organizuje v termínu 14.-16.7. kurz s několikanásobným světovým All Arround šampionem Bradem Jewettem!

Po dvouleté odmlce by CZQHA ráda obnovila tradici kurzů s americkými trenéry. Tzv. Horsemanship kliniky se v posledních letech svého konání nesetkávaly s takovým ohlasem, jako dříve, a proto jsme zvolili cestu jednoho trenéra.

Pro letošní rok jsme pozvali několikanásobného světového šampiona Brada Jewetta.

Brad Jewett trénuje koně více než 25 let. Jeho doménou jsou disciplíny horsemanship, trail, western pleasure, western riding, equitation, showmanship a reining.

Zaměřuje se zejména na vytvoření přátelství se svými klienty, přičemž jim následně pomáhá dosáhnout maximálních limitů, aby dosáhli svých cílů. Jewett trénoval několik světových a congres šampionů a stál u zrodu několika z největších talentů současnosti!

Nyní máte i vy možnost poznat tuto osobnost westernového ježdění. V termínu od 14. do 16. července bude na Ola Ranči probíhat All Arround kurz s tímto sympatickým a úspěšným americkým trenérem.

Kapacita kurzu je 10 jezdců s koňmi. Diváci jsou vítáni v neomezeném počtu :-) Překlad do češtiny je zajištěn.

Vzhledem k tomu, že se CZQHA významně podílí finančně na nákladech, byla cena kurzu stanovena na 7.000,- Kč. Kurz bude probíhat od pátku ráno do neděle odpoledne, tedy tři dny!

Kompletní informace naleznete v propozicích níže. Těšíme se na vaši hojnou účast.

Přihláška je ke stažení na konci tohoto článku.

Brad Jewett clinicBrad Jewett clinic

 

PřihláškaPřihláška

 

P R O P O Z I C E

Termín a místo konání kliniky: 14. - 16.07.2017, OLA RANCH – Litohošť, kraj Vysočina

1. První uzávěrka přihlášek: 16.06.2017
2. Poslední uzávěrka přihlášek: 30.06.2017
Přihlášky proto zasílejte VČAS a na JEDINOU e-mailovou adresu:
info@czqha.cz

Přihláška zaslaná elektronicky se všemi přílohami, je platná pouze tehdy, je-li zcela vyplněná a bylo-li zaplaceno kurzovné.

Pořadatel: CZQHA/AQHA
Datum konání: 14. - 16.07.2017
Místo konání: OLA Ranch, Litohošť, kraj Vysočina
GPS: 49.4496378N, 15.0909914E
/krytá hala, venkovní kolbiště, krytá kruhovka, kolotoč/

Koordinátor: Ing. Bc. Lucie Ledecká
Překladatel: Mgr.Jitka Kynclová

USTÁJENÍ
Cena za ustájení na 1 den činí 250,- Kč za box po celou dobu konání kliniky. Ceny jsou uvedeny bez DPH!!! V ceně ustájení je zahrnuto seno, voda a první podestýlka. Nádoby na jádro a ostatní nutno mít vlastní. Celkovou cenu za ustájení je nutné uhradit předem a to dle telefonické domluvy s p.Olgou Kadlecovou.

Pro pozdní rezervace není možno garantovat volné boxy.
Rezervace boxů a platba do 30.06.2017.
tel.: +420 602 659 943, p.Olga Kadlecová
e-mail: kadlecova@olaranchcz

UBYTOVÁNÍ
Dostupné v areálu ranče: http://www.olaranch.cz/ubytovani_penzion.html za 300,- Kč/1 os/1 noc.
Dostupné v okolí areálu: http://ubytovani-pelhrimov.com/ dle aktuálních ceníků jednotlivých ubytovacích zařízení.

STRAVOVÁNÍ
Dostupné po celý den v areálu ranče.

ÚDAJE PRO PLATBU KURZOVNÉHO:
Peněžní ústav: ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.
Adresa: Verneřická 408, Praha 9
Účet číslo: 250 101 349
Kód banky: 0800
Variabilní symbol: VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO CZQHA
IBAN: CZ21 0800 0000 0002 5010 1349
BIC: GIBA CZ PX
Jméno majitele účtu: CZQHA
Adresa majitele účtu: Nám. 14.října 2, Praha 5 150 00
Do Poznámky pro příjemce prosím uvádějte jméno účastníka.
KURZOVNÉ JE SPLATNÉ DO 30.06.2017 včetně.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Každý majitel koně či předvádějící předloží koordinátorovi kliniky příslušné doklady pro převoz koně v souladu s veterinárními požadavky. Koně musí být zdraví a mít všechna řádná očkování dle platného schématu a vyšetření nezbytná pro transport koní a účast na soutěžích (dle veterinárních podmínek ČR).
Majitelé koní, či předvádějící garantují skutečnost, že ve stáji, ze které koně pocházejí, se nevyskytuje žádné nakažlivé onemocnění.

DALŠÍ PODMÍNKY
Pořadatel se svým pořadatelským týmem si vyhrazují právo na změnu těchto PROPOZIC, včetně práva na změnu místa konání nebo zrušení akce ze zvlášť závažných důvodů za současného vrácení již zaplacených poplatků.
Soutěžící, majitelé koní, členové doprovodného týmu a další osoby včetně návštěvníků jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a dbát obecných zásad bezpečnosti. Průběh akce se řídí AQHA Handbook of Rules and Regulations pro rok 2017, které jsou k dispozici u koordinátora kliniky a veřejně přístupné na www.aqha.com , a dále schváleným Řádem ochrany zvířat.
Mezi pořadateli na jedné straně a návštěvníky, účastníky a majiteli koní na straně druhé není účastí na této akci uzavírán žádný smluvní vztah.

Odpovědnost za škodu na vnesených či odložených věcech je vztahem mezi provozovatelem areálu a poškozenou osobou, za předpokladu naplnění podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Ustájení (uložení) koně v areálu je možné pouze na základě dohody s osobou pověřenou pro tyto záležitosti. Areál není střežen. Místa určená k uložení věcí, např. sedel, tak musí být výslovně označena. Provozovatel areálu si vyhrazuje právo vykázat vozidla, která budou určena k přenocování. Psi musí být po celu dobu akce na vodítku.

Majitelé koní, předvádějící, doprovodné osoby a další účastníci zprošťují pořadatele jakékoli odpovědnosti za škodu na zdraví nebo za ztrátu, odcizení či poškození věcí (včetně zvířat) a finanční škodu, s výjimkou případů, kdy toto není obecně závaznými právními předpisy dovoleno.
Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty nebo jinými věcmi nese osoba, která je za věc odpovědná. Odpovědnost za škodu způsobenou osobami nese ten, kdo škodu způsobil nebo jeho zákonný zástupce.

Doporučujeme majitelům koní uzavřít své vlastní pojištění odpovědnosti. Koordinátor kliniky je oprávněn ukládat návštěvníkům, účastníkům, majitelům a doprovodným osobám pokyny, příp. vykázat z areálu osoby, které svým chováním narušují průběh akce a ohrožují bezpečnost osob nebo zvířat; stejné oprávnění má i rozhodčí.

OSTATNÍ INFORMACE
Žádáme všechny účastníky kliniky, aby na Přihlášku uvedly témata, kterým se chtějí věnovat, např. jednotlivé disciplíny, příprava na show, práce ze země apod..
Připravte se prosím včas a předem!

Přílohy